Celebrans czy celebryta?

Celebrans czy celebryta?


Suspensa dla księdza Lemańskiego jest bez wątpienia najgorszym z możliwych rozwiązań. Jednak ostatnia msza za Bartoszewskiego, do której się włączył jako współcelebrans w moim przekonaniu była tym razem nieodpowiednim z jego strony posunięciem. Nie mogę znaleźć wytłumaczenia, dlaczego nie uczestniczył po prostu wraz z innymi wiernymi i wraz z nimi nie modlił się za duszę zmarłego. Albo dlaczego nie odprawiał mszy w jakimś innym miejscu, gdzie nie było mediów. Niby nic złego się nie stało w tym, że był w koncelebrze, ale tak samo nic złego, by się nie stało, gdyby dołączył do zebranych wiernych. Msza byłaby tak samo miła Bogu. Tak postąpiłaby osoba pokorna, która odwołuje się od decyzji biskupa, ale jednocześnie pokazuje, że nie chodzi o własne ambicje.
Przypomina mi się msza pogrzebowa za generała. W niej również uczestniczył ks. Lemański. Rozumiem, że miał taką potrzebę serca, która teraz też wystąpiła. Ale gdy ksiądz stał się w pewnym sensie celebrytą, powinien zastanowić się, czy w danej chwili dobrze robi, gdy chce być celebransem.