Co dalej zrobi ks. Krzysztof Charamsa?


Odpowiedź na postawione w tytule pytanie będzie możliwa, gdy przedstawię w jaki sposób ja (a więc w zasadzie wszyscy w kraju prócz kolegów z roku z diecezji pelplińskiej) dowiedzieliśmy się o dzisiaj najbardziej znamy polskim księdzu. Otóż kilka dni temu pojawiła się w KAI wiadomość o oburzeniu arcybiskupa Walencji, gdyż ksiądz Krzysztof krytykował postawę episkopatu Hiszpanii przeciwną oderwaniu się Katalonii. Pierwszą moją myślą było: skąd pomysł kontaktu w tej sprawie hiszpańskiej rozgłośni radiowej z Kongregacją Nauki Wiary? Jedynym logicznym wytłumaczeniem było to, że sam ks. Charamsa kontaktował się z mediami hiszpańskimi, by przekazać im swoje zdanie. Tylko po co? Czy obawia się secesji Kaszub lub Śląska i takiej samej postawy biskupów w Polsce?

Kwestia hiszpańskiej wypowiedzi polskiego teologa przeszłaby w zasadzie bez echa, gdyby nie jednoczesna wypowiedź w Tygodniku Powszechnym. Jeszcze wczoraj zareagowało na nią Biuro Prasowe Episkopatu - http://episkopat.pl/informacje_kep/6889.1,Odpowiedz_Biura_Prasowego_KEP.html . A już po godzinach jego pracy nastąpił coming out. I medialna sprawa ks. Charamsa stała się oczywista. Wydarzenia wcześniejsze były przygotowaniem, by ludzie w Polsce i w Hiszpanii mogli o nim usłyszeć.

Dziś będzie konferencja prasowa. Wszystko staje się jasne. Jest to czas idealny. Już przyjeżdżają specjalni korespondenci na synod. Nie mają jeszcze żadnego tematu. Mają w planie robienie ujęć pustych sal obradowych, może ewentualnie rozmowy z szatniarkami lub kucharzami. Ale zamiast takich kwestii będą mogli relacjonować to, co powie im ks. Charamsa.

Jest oczywiste, co dziś usłyszą. Będzie to powtórzenie wczorajszego oświadczenia i szereg innych twierdzeń na temat Kościoła, kleru i uciskanych gejów. Ale co dalej?

To też da się przewidzieć. Ks. Krzysztof powinien mieć przygotowaną książkę. W Polsce wyda ją Agora. Tu będzie największy nakład. W Hiszpanii może w Ameryce i w Niemczech zainteresowanie będzie umiarkowane. Treść tej książki jest tam już znana. Będą to np. powtórzone tezy znanego szwajcarskiego teologa – Hansa Kuenga. Na pewno ksiądz Charamsa, gdy studiował w Szwajcarii tę samą dziedzinę teologii, w której specjalizował się przyjaciel Josepha Ratzingera, zetknął się z jego twierdzeniami na temat moralności. Przyniosły mu wówczas popularność w mediach i suspensę Watykanu. Wybitny teolog przestał też wówczas mówić o przyjaźni z przyszłym papieżem.

Tymczasem ksiądz Krzysztof nie jest wybitny. W swej książce może powtórzyć tylko to, co polski czytelnik mógł przeczytać w przetłumaczonym na polski „Wierzę” Kuenga. Do swej książki będzie więc musiał dorzucić jakiś element sensacji. Jej nakład będzie dość duży. Ale za trzy miesiące pozycja ta znajdzie się wśród innych tanich książek. Za rok będzie zapomniana. Tak jak ksiądz Krzysztof.